REGULAMIN

1. Uczestnictwo w zajęciach wokalnych jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.

 

2. Zapisy i ustalenie terminu zajęć możliwe jest w następujący sposób:

 telefonicznie

 drogą elektroniczną

 osobiście u instruktora

 

3. Studio Wokalne I.M.MUSIC oferuje zajęcia stałe, które odbywają się raz w tygodniu o konkretnej zarezerwowanej w określonym dniu godzinie lub zajęcia nieregularne, których termin jest ustalany każdorazowo indywidualnie.

 

4. Zajęcia stałe odbywają się na podstawie ustalonego grafiku od poniedziałku do piątku.

 

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty.

 

6. Zajęcia można opłacać:

 bezpośrednio przed zajęciami u instruktora

 dokonując wpłaty na rachunek bankowy 47 1050 1083 1000 0022 8689 8396

( w tytule podając imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który dokonana zostaje opłata lub datę lekcji)

 

7. Opłaty dokonuje się przed każdą lekcją w przypadku zajęć nieregularnych oraz na pierwszych zajęciach za 4 lekcje z góry w przypadku zajęć stałych.

 

8. W przypadku nie pojawienia się na zajęciach, I.M.MUSIC nie zwraca wniesionych opłat.

 

9. Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach może przełożyć je na inny termin proponowany przez instruktora pod warunkiem, że zawiadomi o swojej nieobecności nie później niż 2 dni przed terminem zajęć.

 

10. W przypadku, gdy uczestnik nie uprzedził instruktora o swojej nieobecności lub uprzedził później niż 2 dni przed zajęciami, nie ma prawa do żądania zmniejszenia opłaty ani do otrzymania zajęć dodatkowych.

 

11. W przypadku odwołania zajęć przez instruktora zajęcia są odrabiane w dogodnym dla ucznia terminie.